Swedish

För dig som inte förstår fibromyalgi

Vad bör du veta om fibromyalgi? Fibromyalgi är ingen ny typ av sjukdom. Fibromyalgi beskrevs första gången 1815 av William Balfour, en kirurg vid University of Edinburgh. Med tiden beskrevs det som kronisk reumatism, myalgi eller fibros. Till skillnad från sjukdomar har syndrom som fibromyalgi ingen känd orsak, utan är en grupp av tecken och symtom som tyvärr finns hos…

Continue Reading

Swedish

Fibromyalgi: smärtan som samhället inte ser eller förstår

Fibromyalgi erkändes som en sjukdom 1992. Av Världshälsoorganisationen (WHO) Idag är 4 % av befolkningen drabbad av fibromyalgi. Nästan 90% är kvinnor. Den är känd som “osynlig sjukdom” eftersom den påverkar alla mjuka vävnader i rörelseapparaten och inte lätt kan diagnostiseras med medicinska tester. Fibromyalgi ses inte, lämnar inga märken eller hudskador som andra kan upptäcka. Det är en ensam,…

Continue Reading

Swedish

Jag är trött på att vara sjuk med fibromyalgi

Jag är ledsen att höra att du kämpar med fibromyalgi. Att hantera ett kroniskt tillstånd kan verkligen vara utmanande både fysiskt och känslomässigt. Även om jag inte är läkare, kan jag ge några allmänna förslag som du kan ha nytta av. Det är viktigt att du rådgör med din vårdgivare för personlig rådgivning. Medicinsk vägledning:Arbeta nära ditt vårdteam, inklusive reumatologer,…

Continue Reading

Swedish

Läkare för fibromyalgi varnar: “tramadol dödar fler liv än någon annan drog”

Tramadols receptbelagda smärtstillande medel som hundratusentals människor tar varje dag dödar fler människor än någon annan drog, inklusive heroin och kokain. Smärktabletten orsakar ingen skada om den tas på rätt sätt, men den blir mycket farlig när den blandas med andra droger eller alkohol. Förra året var det 33 dödsfall i Nordirland kopplade till enbart Tramadol. Bland de döda fanns…

Continue Reading

Swedish

Fibromyalgi: Hur kan familj och vänner hjälpa

Stöd från familj och vänner är avgörande för individer med fibromyalgi, eftersom tillståndet kan ha en betydande inverkan på olika aspekter av deras liv. Här är några sätt som familj och vänner kan ge hjälp och förståelse: Kom ihåg att varje persons erfarenhet av fibromyalgi är unik, så det är viktigt att upprätthålla öppna kommunikationslinjer och anpassa ditt stöd baserat…

Continue Reading

Swedish

10 sätt att (något) förstå hur det känns att ha .

Även om det är utmanande för någon utan fibromyalgi att helt förstå upplevelsen, kan du använda olika analogier och scenarier för att förmedla vissa aspekter av tillståndet. Tänk på att dessa jämförelser bara är approximationer, och den verkliga upplevelsen av fibromyalgi är unik för varje individ. Här är 10 sätt att (något) förstå hur det känns att ha fibromyalgi: Även…

Continue Reading

Swedish

Hur kan jag förklara fibromyalgi?

Att förklara fibromyalgi kan vara utmanande eftersom det är ett komplext och ofta missförstått tillstånd. Fibromyalgi är en kronisk sjukdom som kännetecknas av utbredd muskuloskeletal smärta, trötthet och ömhet i lokala områden. Här är en uppdelning som hjälper dig att förklara fibromyalgi: När man förklarar fibromyalgi för andra är det viktigt att betona tillståndets verkliga och ofta utmanande natur, såväl…

Continue Reading

Swedish

Fibromyalgimedvetenhet. Gå med i kampen för ett botemedel

Att öka medvetenheten om fibromyalgi och delta i kampen för ett botemedel är viktigt för att stödja dem som lever med denna komplexa tillstånd. Här är några sätt du kan delta i kampen för fibromyalgimedvetenhet: Kom ihåg att medvetenhetsfrämjande aktiviteter kan variera beroende på dina personliga förmågor och resurser. Varje ansträngning, stor eller liten, bidrar till att öka förståelsen för…

Continue Reading

Swedish

Kopplingen mellan fibromyalgi och stress

Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd som kännetecknas av utbredd muskuloskeletal smärta, ömhet och andra symtom som trötthet, sömnstörningar och kognitiva svårigheter. Den exakta orsaken till fibromyalgi är inte välkänd, men det finns bevis som tyder på ett starkt samband mellan fibromyalgi och stress. Stress orsakar inte direkt fibromyalgi, men det kan förvärra symtomen och bidra till utvecklingen av tillståndet hos vissa individer.…

Continue Reading