Norway

Leger av fibromyalgi advarer: “tramadol dreper flere liv enn noe annet stoff”

Tramadols reseptbelagte smertestillende som hundretusenvis av mennesker tar hver dag dreper flere mennesker enn noe annet rusmiddel, inkludert heroin og kokain.

Smertestillende preparatet forårsaker ikke skade hvis det tas riktig, men det blir svært farlig når det blandes med andre rusmidler eller alkohol. I fjor var det 33 dødsfall i Nord-Irland knyttet til Tramadol alene. Blant de omkomne var en 16 år gammel jente og en 70 år gammel pensjonist. Den opioidbaserte medisinen brukes til å behandle moderate eller sterke smerter og bør kun tas på resept. I 2014 ble det klassifisert som et ulovlig “C” opioidmiddel som ikke kan utleveres uten resept.

Problemet er at mange mennesker allerede er avhengige av Tramadol og henvender seg til det svarte markedet for å få det fordi de ikke kan få flere resepter for å stoppe behandlingen, eller fordi legen har foreskrevet en annen medisin.

“Som et stoff som er så ofte brukt og så foreskrevet, tror jeg ikke folk innser den potensielle risikoen de har når de tar Tramadol uten medisinsk tilsyn,” forklarer professor Jack Crane, en patolog fra Nord-Irland.

Crane ber om at Tramadol-klassifiseringen oppdateres igjen slik at den oppdateres til klasse “A”.

Smertebehandling: toleranse og avhengighet

Noen medisiner som brukes til å behandle smerte kan være vanedannende. Avhengighet er forskjellig fra fysisk avhengighet eller toleranse. I tilfeller av fysisk avhengighet oppstår abstinenssymptomer når et stoff plutselig blir suspendert. Toleranse oppstår når startdosen av et legemiddel mister sin effektivitet over tid. Avhengighet er en psykologisk og atferdsmessig respons som noen mennesker utvikler når de bruker narkotiske smertestillende medisiner.

Personer som tar opioidmedisiner over lang tid kan utvikle toleranse og fysisk avhengighet, selv om dette ikke betyr at de er avhengige. Generelt forekommer avhengighet bare hos en liten prosentandel av mennesker når rusmidler brukes med tilstrekkelig medisinsk tilsyn.

Opioide smertestillende midler med effekter som ligner på opium eller morfin kan være svært vanedannende og virke ved å feste seg til reseptorer i hjernen, og blokkere smertefølelsen.

De bør ikke brukes i mer enn 3 eller 4 måneder, med mindre det gjøres under direkte tilsyn av legen din.

Noen navn på opiatmedisiner:

Kodein.
fentanyl
Hydrokodon.
hydromorfon
meperidin a>
Morfin.
oksykodon
Tramadol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *