Swedish

Vad är mjukdelsreumatism? – Symtom och behandlingar vid fibromyalgi

Mjukdelsreumatism är en term som används för att beskriva en grupp av muskel- och skeletttillstånd som främst påverkar kroppens mjuka vävnader, såsom muskler, senor, ligament och fascia. Dessa tillstånd kännetecknas av smärta, inflammation och stelhet i de drabbade mjuka vävnaderna. Mjukdelsreumatism är inte en enskild specifik sjukdom utan snarare en kategori som omfattar olika tillstånd, varav några är vanligare än andra. Här är några vanliga mjukdelsreumatismtillstånd, deras symtom och potentiella behandlingar:

 1. Fibromyalgi:
  • Symtom: Utbredd smärta och ömhet i muskler, trötthet, sömnstörningar och kognitiva svårigheter (kallas ofta “fibrodimma”).
  • Behandling: Behandling innebär vanligtvis en kombination av mediciner (som smärtstillande medel, antidepressiva och antikonvulsiva medel), sjukgymnastik, träning och livsstilsförändringar för att förbättra sömnen och minska stress.
 2. Myofascialt smärtsyndrom:
  • Symtom: Lokaliserad muskelsmärta och utveckling av triggerpunkter (snäva knutar av muskelfibrer) som kan hänvisa smärta till andra delar av kroppen.
  • Behandling: Behandling kan innefatta sjukgymnastik, massageterapi, triggerpunktsinjektioner, mediciner (som muskelavslappnande medel) och livsstilsförändringar.
 3. Tendinit och tendinos:
  • Symtom: Smärta, svullnad och inflammation i senor, vanligtvis nära leder. Överanvändning eller upprepade rörelser kan bidra till dessa tillstånd.
  • Behandling: Vila, is, kompression och elevation (RICE), sjukgymnastik, antiinflammatoriska läkemedel, kortikosteroidinjektioner och ibland kirurgiska ingrepp i svåra fall.
 4. Bursit:
  • Symtom: Inflammation i bursae (vätskefyllda säckar som dämpar lederna), vilket leder till smärta, svullnad och begränsad ledrörlighet.
  • Behandling: Vila, antiinflammatoriska mediciner, sjukgymnastik, kortikosteroidinjektioner och ibland aspiration av överskottsvätska från den drabbade bursa.
 5. Tenosynovit:
  • Symtom: Inflammation i synovialskidan som omger senor, orsakar smärta, svullnad och begränsad senrörelse.
  • Behandling: Vila, antiinflammatoriska mediciner, sjukgymnastik och ibland kortikosteroidinjektioner.
 6. Polymyalgia Rheumatica:
  • Symtom: Utbredd muskelsmärta, stelhet (särskilt på morgonen), trötthet och ibland ledvärk.
  • Behandling: Kortikosteroidmediciner ordineras vanligtvis för att hantera symtom. I vissa fall kan andra immunsuppressiva läkemedel användas.
 7. Rotatorcuff tendinopati:
  • Symtom: Smärta och svaghet i axeln, ofta relaterade till inflammation eller skada på rotatorcuffsenorna.
  • Behandling: Sjukgymnastik, övningar för att stärka axeln, antiinflammatoriska mediciner och i svåra fall operation för att reparera rotatorkuffen.

Behandlingsplaner för mjukdelsreumatism kan variera beroende på den specifika diagnosen, symtomens svårighetsgrad och individuella patientfaktorer. Det är viktigt att rådgöra med en sjukvårdspersonal eller reumatolog för en korrekt utvärdering och personlig behandlingsplan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *