Swedish

FIBROMYALGI, JAG GLÖMDE ORDEN JAG SKULLE SÄGA, JAG GLÖMDE VAD JAG SKA GÖRA, JAG GLÖMDE VAR JAG SKULLE GÖRA…

Det låter som att du beskriver några kognitiva problem och minnesproblem, som kan associeras med tillstånd som fibromyalgi. Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd som ofta kommer med en rad symtom utöver fysisk smärta, inklusive kognitiva svårigheter som ofta kallas “fibrodimma”. Här är lite information som kan hjälpa:

 1. Fibrodimma : Fibrodimma är en term som används för att beskriva kognitiva symtom som minnesproblem, koncentrationssvårigheter och mental förvirring som kan uppstå hos personer med fibromyalgi. Det kan göra det svårt att komma ihåg ord, uppgifter eller planer.
 2. Orsaker : Den exakta orsaken till fibrodimma är inte väl förstått, men det kan vara relaterat till faktorer som sömnstörningar, smärta och förändringar i hjärnans kemi.
 3. Hantera fibrodimma :
  • Vila och sömn : Tillräcklig sömn och vila är avgörande för att hantera fibrodimma. Sömnstörningar är vanliga vid fibromyalgi, så att etablera en regelbunden sömnrutin kan vara till hjälp.
  • Stresshantering : Höga nivåer av stress kan förvärra kognitiva symtom. Tekniker som avslappningsövningar, mindfulness och meditation kan vara fördelaktiga.
  • Medicinering : Vissa mediciner kan hjälpa till att hantera fibrodimma symtom, särskilt om de stör det dagliga livet avsevärt. Prata med din vårdgivare om dina alternativ.
 4. Livsstilsförändringar : Att göra vissa livsstilsförändringar kan också hjälpa. Dessa inkluderar att upprätthålla en balanserad kost, hålla sig fysiskt aktiv (inom dina gränser) och hantera din smärta effektivt.
 5. Kommunikation : Om du upptäcker att du ofta glömmer vad du skulle säga eller göra kan det vara bra att skriva ner saker eller använda påminnelser och kalendrar för att hålla koll på uppgifter och möten.
 6. Medicinsk konsultation : Det är viktigt att rådgöra med en sjukvårdspersonal om du upplever kognitiva svårigheter tillsammans med dina fibromyalgisymtom. De kan hjälpa till att utesluta andra möjliga orsaker och ge vägledning om hur du hanterar dina symtom.

Kom ihåg att fibrodimma kan variera från person till person, och dess svårighetsgrad kan också förändras över tiden. Det är viktigt att arbeta nära din vårdgivare för att utveckla en personlig förvaltningsplan som tillgodoser dina specifika behov och utmaningar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *