Swedish

Pinsamma symtom på fibromyalgi som vi inte pratar om

Fibromyalgi är ett kroniskt smärttillstånd som kan ha ett brett spektrum av symtom, av vilka några kan vara pinsamma eller obekväma att diskutera öppet. Det är viktigt att komma ihåg att dessa symtom är en verklig del av tillståndet, och individer med fibromyalgi bör inte skämmas eller stigmatiseras. Här är några pinsamma eller mindre diskuterade symtom på fibromyalgi:

 1. Gastrointestinala problem :
  • Irritable Bowel Syndrome (IBS) : Många individer med fibromyalgi upplever också IBS, vilket kan leda till symtom som diarré, förstoppning, uppblåsthet och buksmärtor.
  • Frekvent urinering : Vissa personer med fibromyalgi kan uppleva ett brådskande och frekvent behov av att urinera, vilket kan vara obehagligt och störande.
 2. Känslighet för sensoriska stimuli :
  • Ljudkänslighet : Fibromyalgi kan öka känsligheten för ljud, vilket leder till obehag eller ångest i högljudda eller trånga miljöer.
  • Ljuskänslighet : Starkt ljus, särskilt lysrörsbelysning, kan vara smärtsamt för vissa individer med fibromyalgi.
 3. Hudproblem :
  • Utslag och klåda : Hudproblem, inklusive utslag och klåda, rapporteras av vissa personer med fibromyalgi. Dessa symtom kan vara relaterade till ökad känslighet eller andra bakomliggande faktorer.
 4. Minne och kognitiva problem :
  • Hjärndimma : Kognitiva symtom, ofta kallade “fibrodimma”, kan påverka minnet, koncentrationen och mental klarhet. Detta kan vara pinsamt när det påverkar arbete eller sociala interaktioner.
 5. Intimitet och sexuell hälsa :
  • Smärtsamt samlag : Smärta och känslighet i samband med fibromyalgi kan göra samlag smärtsamt eller obekvämt, vilket påverkar intimiteten i relationer.
  • Minskad libido : Vissa individer med fibromyalgi kan uppleva ett minskat intresse för sexuell aktivitet, vilket kan påverka relationer och självkänsla.
 6. Inkontinens :
  • Fibromyalgi kan bidra till blåskontrollproblem, vilket leder till tillfälligt läckage eller inkontinens, vilket kan vara pinsamt och störande.
 7. Muskelryckningar och spasmer :
  • Muskelryckningar eller spasmer kan vara ett obekvämt och synligt symptom på fibromyalgi, vilket potentiellt kan orsaka sociala tafatthet.
 8. Temperaturkänslighet :
  • Personer med fibromyalgi kan ha svårt att reglera kroppstemperaturen, vilket leder till överdriven svettning (hyperhidros) eller för kallt.
 9. Känslomässiga symtom :
  • Fibromyalgi kan leda till humörstörningar, inklusive depression och ångest. Dessa känslomässiga symtom kan vara utmanande att diskutera med andra.

Det är viktigt för individer med fibromyalgi att kommunicera öppet med sina vårdgivare om alla deras symtom, inklusive de som kan vara pinsamma. Vårdpersonal kan ge vägledning, stöd och behandlingsalternativ för att hjälpa till att hantera dessa symtom och förbättra den övergripande livskvaliteten. Dessutom kan att hitta en stödjande gemenskap eller gå med i en fibromyalgistödgrupp ge ett säkert utrymme för att diskutera dessa frågor med andra som förstår utmaningarna med att leva med tillståndet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *