Norway

Pinlige symptomer på fibromyalgi som vi ikke snakker om

Fibromyalgi er en kronisk smertetilstand som kan ha et bredt spekter av symptomer, hvorav noen kan være pinlige eller ubehagelige å diskutere åpent. Det er viktig å huske at disse symptomene er en reell del av tilstanden, og personer med fibromyalgi bør ikke føle skam eller stigmatisering. Her er noen pinlige eller mindre diskuterte symptomer på fibromyalgi:

 1. Gastrointestinale problemer :
  • Irritabel tarmsyndrom (IBS) : Mange personer med fibromyalgi opplever også IBS, noe som kan føre til symptomer som diaré, forstoppelse, oppblåsthet og magesmerter.
  • Hyppig vannlating : Noen personer med fibromyalgi kan oppleve et presserende og hyppig behov for å urinere, noe som kan være ubehagelig og forstyrrende.
 2. Følsomhet for sansestimuli :
  • Støyfølsomhet : Fibromyalgi kan øke følsomheten for lyd, noe som fører til ubehag eller angst i høylytte eller overfylte omgivelser.
  • Lysfølsomhet : Sterke lys, spesielt fluorescerende belysning, kan være smertefullt for enkelte personer med fibromyalgi.
 3. Hudproblemer :
  • Utslett og kløe : Hudproblemer, inkludert utslett og kløe, er rapportert av noen personer med fibromyalgi. Disse symptomene kan være relatert til økt følsomhet eller andre underliggende faktorer.
 4. Hukommelse og kognitive problemer :
  • Hjernetåke : Kognitive symptomer, ofte referert til som “fibrotåke”, kan påvirke hukommelse, konsentrasjon og mental klarhet. Dette kan være flaut når det påvirker arbeid eller sosiale interaksjoner.
 5. Intimitet og seksuell helse :
  • Smertefullt samleie : Smerte og følsomhet assosiert med fibromyalgi kan gjøre samleie smertefullt eller ubehagelig, og påvirke intimiteten i forhold.
  • Redusert libido : Noen personer med fibromyalgi kan oppleve redusert interesse for seksuell aktivitet, noe som kan påvirke forhold og selvtillit.
 6. Inkontinens :
  • Fibromyalgi kan bidra til problemer med blærekontroll, noe som kan føre til sporadisk lekkasje eller inkontinens, noe som kan være pinlig og forstyrrende.
 7. Muskelrykninger og spasmer :
  • Muskelrykninger eller spasmer kan være et ubehagelig og synlig symptom på fibromyalgi, som potensielt kan forårsake sosial keitet.
 8. Temperaturfølsomhet :
  • Personer med fibromyalgi kan ha problemer med å regulere kroppstemperaturen, noe som fører til overdreven svetting (hyperhidrose) eller føler seg for kalde.
 9. Emosjonelle symptomer :
  • Fibromyalgi kan føre til humørforstyrrelser, inkludert depresjon og angst. Disse følelsesmessige symptomene kan være utfordrende å diskutere med andre.

Det er viktig for personer med fibromyalgi å kommunisere åpent med helsepersonell om alle symptomene deres, inkludert de som kan være pinlige. Helsepersonell kan gi veiledning, støtte og behandlingsalternativer for å hjelpe til med å håndtere disse symptomene og forbedre den generelle livskvaliteten. I tillegg kan det å finne et støttende fellesskap eller bli med i en fibromyalgistøttegruppe gi et trygt rom for å diskutere disse problemene med andre som forstår utfordringene ved å leve med tilstanden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *