Swedish

“Fibromyalgi vs kroniskt trötthetssyndrom: Vad är skillnaden?”

Fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom (CFS), även känd som myalgisk encefalomyelit (ME), är både komplexa och dåligt förstådda kroniska tillstånd som delar vissa likheter i symtomen, men de är distinkta sjukdomar med sina egna diagnostiska kriterier och egenskaper. Här är en jämförelse av de två:

 1. Primära symtom :
  • Fibromyalgi har i första hand utbredd muskuloskeletal smärta och ömhet. Personer med fibromyalgi rapporterar ofta smärta i specifika ömma punkter i hela kroppen, tillsammans med trötthet, sömnstörningar och kognitiva problem (kallas “fibrodimma”).
  • Kroniskt trötthetssyndrom (CFS) kännetecknas av djup och oförklarlig trötthet som inte lindras av vila. Individer med CFS kan uppleva trötthetsrelaterade symtom som muskelsmärta, sömnstörningar, kognitiva svårigheter och sjukdomskänsla efter ansträngning (en försämring av symtomen efter fysisk eller psykisk ansträngning).
 2. Smärta vs. trötthet :
  • Fibromyalgi är främst förknippat med smärta, och smärta är ett centralt inslag i dess diagnos. Även om trötthet kan vara närvarande vid fibromyalgi, är det ofta sekundärt till smärtan.
  • CFS definieras av svår och ihållande trötthet som dess kännetecken. Även om smärta kan vara en del av CFS, krävs det inte för diagnos, och trötthet är vanligtvis det dominerande klagomålet.
 3. Diagnostiska kriterier :
  • Fibromyalgidiagnos baseras på specifika kriterier som inkluderar utbredd smärta som varar i minst tre månader och förekomst av ömma punkter vid fysisk undersökning. Dessa kriterier har dock utvecklats, och diagnosen lägger nu mer vikt vid utbredd smärta och associerade symtom.
  • CFS/ME- diagnos bygger vanligtvis på kriterier som involverar oförklarlig trötthet som varar i minst sex månader, tillsammans med specifika symtom som nedsatt minne eller koncentration, halsont, muskelsmärta, ledvärk och ömma lymfkörtlar. Viktigt är att CFS främst är en diagnos av uteslutning, vilket innebär att andra medicinska tillstånd med liknande symtom måste uteslutas.
 4. Överlappning och komorbiditet :
  • Det är inte ovanligt att individer upplever symtom på både fibromyalgi och CFS, vilket leder till diagnosen “komorbid” fibromyalgi och CFS. Detta kan göra det svårt att skilja mellan de två förhållandena.
 5. Behandling :
  • Behandling för båda tillstånden innebär ofta att hantera symtom och förbättra den övergripande livskvaliteten. Detta kan innefatta medicinering, livsstilsförändringar, sjukgymnastik och kognitiv beteendeterapi (KBT) för att ta itu med de psykologiska och känslomässiga aspekterna av dessa tillstånd.
  • Det är viktigt att notera att det inte finns någon enstaka behandling för varken fibromyalgi eller CFS, och vårdgivare skräddarsyr ofta behandlingsplaner efter individuella behov.
 6. Forskning och förståelse :
  • Både fibromyalgi och CFS/ME är områden av pågående forskning, och de exakta bakomliggande orsakerna till dessa tillstånd är fortfarande svårfångade. Forskare fortsätter att utforska genetiska, neurologiska, immunsystem och psykologiska faktorer som kan bidra till dessa störningar.

Sammanfattningsvis, medan fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom (CFS) delar några vanliga symtom som trötthet och smärta, är de distinkta tillstånd med sina egna diagnostiska kriterier och betoning på olika primära symtom. Hanteringen av dessa tillstånd involverar ofta ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för att ta itu med de olika symtomen och förbättra det övergripande välbefinnandet för individer som påverkas av dem. Om du misstänker att du kan ha något av tillstånden är det viktigt att rådgöra med en vårdgivare för en korrekt utvärdering och diagnos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *