Norway

“Fibromyalgi vs kronisk utmattelsessyndrom: Hva er forskjellen?”

Fibromyalgi og kronisk utmattelsessyndrom (CFS), også kjent som myalgisk encefalomyelitt (ME), er både komplekse og dårlig forstått kroniske tilstander som deler noen likheter i symptomer, men de er distinkte lidelser med sine egne diagnostiske kriterier og egenskaper. Her er en sammenligning av de to:

 1. Primære symptomer :
  • Fibromyalgi har først og fremst utbredt muskel- og skjelettsmerter og ømhet. Personer med fibromyalgi rapporterer ofte om smerter i spesifikke ømme punkter i hele kroppen, sammen med tretthet, søvnforstyrrelser og kognitive problemer (referert til som “fibrotåke”).
  • Kronisk utmattelsessyndrom (CFS) er preget av dyp og uforklarlig utmattelse som ikke lindres av hvile. Personer med CFS kan oppleve utmattelsesrelaterte symptomer som muskelsmerter, søvnforstyrrelser, kognitive vansker og ubehag etter anstrengelse (en forverring av symptomene etter fysisk eller mental anstrengelse).
 2. Smerte vs. tretthet :
  • Fibromyalgi er først og fremst assosiert med smerte, og smerte er et sentralt trekk ved diagnosen. Selv om tretthet kan være tilstede ved fibromyalgi, er det ofte sekundært til smerten.
  • CFS er definert av alvorlig og vedvarende tretthet som sitt kjennetegn. Selv om smerte kan være en del av CFS, er det ikke nødvendig for diagnose, og tretthet er vanligvis den dominerende klagen.
 3. Diagnostiske kriterier :
  • Fibromyalgidiagnose er basert på spesifikke kriterier som inkluderer utbredt smerte som varer i minst tre måneder og tilstedeværelse av ømme punkter ved fysisk undersøkelse. Disse kriteriene har imidlertid utviklet seg, og diagnosen legger nå mer vekt på utbredt smerte og tilhørende symptomer.
  • CFS/ME- diagnose er vanligvis avhengig av kriterier som involverer uforklarlig tretthet som varer i minst seks måneder, sammen med spesifikke symptomer som nedsatt hukommelse eller konsentrasjon, sår hals, muskelsmerter, leddsmerter og ømme lymfeknuter. Viktigere, CFS er først og fremst en eksklusjonsdiagnose, noe som betyr at andre medisinske tilstander med lignende symptomer må utelukkes.
 4. Overlapping og komorbiditet :
  • Det er ikke uvanlig at individer opplever symptomer på både fibromyalgi og CFS, noe som fører til diagnosen «komorbid» fibromyalgi og CFS. Dette kan gjøre det vanskelig å skille mellom de to forholdene.
 5. Behandling :
  • Behandling for begge tilstander innebærer ofte å håndtere symptomer og forbedre den generelle livskvaliteten. Dette kan inkludere medisinering, livsstilsendringer, fysioterapi og kognitiv atferdsterapi (CBT) for å adressere de psykologiske og emosjonelle aspektene ved disse tilstandene.
  • Det er viktig å merke seg at det ikke finnes en behandling som passer alle for verken fibromyalgi eller CFS, og helsepersonell skreddersyr ofte behandlingsplaner til individuelle behov.
 6. Forskning og forståelse :
  • Både fibromyalgi og CFS/ME er områder av pågående forskning, og de eksakte underliggende årsakene til disse tilstandene forblir unnvikende. Forskere fortsetter å utforske genetiske, nevrologiske, immunsystem og psykologiske faktorer som kan bidra til disse lidelsene.

Oppsummert, mens fibromyalgi og kronisk utmattelsessyndrom (CFS) deler noen vanlige symptomer som utmattelse og smerte, er de distinkte tilstander med sine egne diagnostiske kriterier og vekt på forskjellige primære symptomer. Håndteringen av disse tilstandene involverer ofte en tverrfaglig tilnærming for å håndtere de ulike symptomene og forbedre det generelle velværet til individer som er berørt av dem. Hvis du mistenker at du kan ha en av tilstandene, er det avgjørende å konsultere en helsepersonell for en riktig evaluering og diagnose.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *